اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی - اردیبهشت 1394               
انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشکده علوم نوین، اولین سمپوزیوم سلول درمانی و پزشکی بازساختی را با هدف رشد و توسعه دانش کارآزمائی های بالینی در حیطه های مختلف پزشکی بازساختی در تاریخ 14-13 اردیبهشت 1394 در سالن همایش­ های رازی مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می­ نماید.
  • اخلاق و پزشکی بازساختی
  • سلول درمانی و پیوند
  • مهندسی بافت و بیوراکتورها
  • سلول های بنیادی و نقش تعدیل کنندگی سیستم ایمنی

هزینه ثبت نام برای پزشکان عمومی
  400000 ریال

هزینه ثبت نام برای پزشکان متخصص
  600000 ریال

هزینه شرکت در سمپوزیوم برای دانشجویان

  200000 ریال

شماره حساب :
    52559083/58
حساب جام بانک ملت، به نام دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

لطفا پس از ثبت نام، با وارد شدن در پنل کاربری خود فیش مبلغ واریز شده را ارسال نمایید.

تذکر: شرکت در سمپوزیوم دارای امتیاز بازآموزی می باشد.


فارس، شیراز، بلوار چمران، بلوار نیایش، نیایش 3، مجتمع فرهنگی ورزشی ولایت، سالن همایش های رازی.
برنامه سمپوزیوم
جهت مشاهده برنامه سمپوزیوم اینجا کلیک کنید

تاریخ پذیرش خلاصه مقاله به صورت پوستر:

20 اسفند 1393 لغایت 07 اردیبهشت 1394


تاریخ برگزاری سمپوزیوم:

13-14 اردیبهشت ماه 1394

آدرس دبیرخانه: 

شیراز-خیابان نشاط دانشکده علوم نوین


تلفن فاکس:
07136281638 و 07132318042

لطفا پوستر خود را به صورت عمودی و در ابعاد طول 90cm و عرض 70cm تهیه فرمایید.

پیشنهاد می شود که پوستر شما حاوی
عنوان، اسامی نویسندگان، مقدمه، روش کار، نتایج و بحث و نتیجه گیری باشد.

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان